<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Är lagret för litet?

Lagret för litet, så vad gör du nu? Ska du flytta? Det är jobbigt av flera skäl. Kommer det att medföra stora driftstopp? Kommer hyran att gå upp? Kommer det att bli dyrt? Hur kommer ändringarna påverka de anställda? Om företaget flyttar, kommer de att flytta med?


Här ger vi dig en beskrivning i steg för hur du ska gå tillväga för att hitta bra lösningar när ditt lager blivit för litet. Det ger dig bästa möjliga utgångspunkt för att skapa ett lager med möjligheter till ytterligare tillväxt och avkastning. Vi ser närmare på de åtgärder du ska vidta.  

Prata med lagerchefen

Om det är någon du ska prata med innan du gör något annat, är det just lagerchefen. Det är trots allt han och resten av de anställda på lagret som vet bäst var skorna klämmer. De har jobbat snabbare, utnyttjat all extra plats och haft varor liggande där de inte borde vara. De anställda är utarbetade, antalet felplockningar ökar och de har inte kontroll på lagerhållningen. Något måste göras och med lagerchefen med på tåget kan du vara säker på att du tar höjd för hur saker och ting faktiskt är på lagret. 

Kartlägg situationen

Det är viktigt att inte ta förhastade beslut. Den här situationen kräver att du tänker igenom några saker innan du vidtar några åtgärder. Tänk igenom:

 • Hur ser företaget ut inom 3–5 år?
 • Vilka mål ska man sträva efter?
 • Ska utbudet ökas? Nya kunder? Nya varor?

Utöver att svara på dessa frågor ska du även kartlägga hur varuflödet ser ut idag. Prata med de anställda och gör dig en bra bild över vilka krav det ställer. Helst bör du även hitta nyckeltal och statistisk över hur processerna går till idag. Om du inte har tillräckligt bra system för detta, bör du överväga om de ska registreras manuellt under en given period. Det kan ge ett värdefullt underlag för en bedömning.

Ta kontakt med fackpersonal.

Som nämns är det först och främst lagerchefen och andra anställda som förstår situationen och omfattningen av utmaningarna på lagret. Dessutom kan det vara helt avgörande att få deras hjälp under de processer som följer. Kunnig fackpersonal kan bidra med praktiska synpunkter och värdefull erfarenhet om motsvarande processer.

Det är viktigt att du får stöd under kartläggnings-, planerings- och implementeringsfasen. Försäkra dig om att du samarbetar med någon som kan komma med råd och leverera under alla led och faser. En totalleverantör underlättar ditt arbete och gör omställningen så sömlös som möjligt. Det har både företagets ekonomi och de anställda glädje av.

Vad kan fackpersonal bidra med?

 • Kartlägg dagens situation
 • Kartlägg de framtida behoven
 • Se möjligheter och potential
 • Rådgör
 • Erbjud skräddarsydda lösningar
 • Erbjud produkter av hög kvalitet
 • Erbjud goda servicelösningar
 • Implementera lösningar
 • Hjälp med att planera flytten
 • Uppföljning under vägen

Undvik onödig tids- och resursförbrukning genom att göra allt själv. Ta kontakt så tidigt som möjligt så att du får ut mesta möjliga av samarbetet.

Kartlägg utrustningen

Innan du flyttar ditt lager måste du veta vilken utrustning du ska ta med dig. Här kan du ta hjälp av fackpersonal som bedömer om du bör sälja eller behålla. Vissa saker är bra att skruva ned och ta med sig. I andra fall kostar det lika mycket att köpa nytt. 

I de flesta fallen räcker det inte att bara flytta till större lokaler. Du behöver modern utrustning för att fortsätta växa. Samtidigt som du planerar flytten, bör du planera inköp av ny utrustning. Det är tidsbesparande, kostnadseffektivt och du får en optimal lagerlösning från dag ett. Det finns många nya lösningar som kan göra lagret långt effektivare. 

 • Lagerautomat: En lagerautomat uppfyller samma behov som traditionella hyllor för småvaror men är automatiserad och har större flexibilitet. Här har man möjlighet att skräddarsy lösningar för olika plockningsbehov. I kombination med branschens bästa programvara kan man snabbt få avkastning på investeringen.
 • Programvara: Programvara för automatiserade lager ger dig bättre kontroll över hela försörjningskedjan. Våra lagerstyrningssystem är mycket flexibla och är lika enkla att anpassa som komplexa lagerlösningar.
 • Mobila pallställ: Du flyttar till större lokaler. Men för att säkerställa att du väljer skalbara lösningar, bör du överväga mobila pallställ. Öka lagringskapaciteten med hela 85 procent med samma golvyta. Mobila pallställ ger inte bara bättre kapacitet, utan förbättrar även lagrets genomströmningshastighet och lönsamhet.
 • Entresol: Om man har behov av att expandera eller bara frigöra golvyta för produktion eller andra lagringslösningar, så kan entresol vara lösningen. Här kan man utnyttja platsen på höjden för varor som man inte hanterar lika ofta. Det finns både fristående och integrerade entresollösningar.

Planera flytten

Det är alltid viktigt med planering. Inte bara lagret, utan även själva flytten ska ha en tydlig plan. Allt ska planeras och schemaläggas så att alla avtal, varor, utrustning och anställda är tillgängliga i rätt tid. Det är så man undviker produktionsstopp. Sörj också för att hålla personalen underrättad löpande. Om processerna är smidiga och det känns som att man tänkt på allt, kommer många att vilja vara med på den fortsatta resan. Av erfarenhet vet vi också att optimering av utrustning inte gör folk överflödiga, utan även gör det möjligt för företaget att växa ännu mer. 

 

ladda-ner-guide-till-att-flytta-lagret-i-8-steg

 

Michael Hillström

Michael Hillström

Michael har en mångårig bakgrund inom försäljning och produktionslogistik och är företagets VD. I ett företag under stark utveckling är det avgörande att ha en försäljningsavdelning i framkant på marknaden. I Michael har vi fått det i att han är oerhört intresserad av logistik och marknadsutveckling samtidigt som han ser vikten av organisationens utveckling för att få en helhet. Han har en naturlig trygghet och auktoritet som tillför stabilitet till företaget och kunder.