<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

E-handel: Gör ni någon av dessa 3 fel på ditt lager?

E-handeln ställer några mycket speciella krav på ert lager.

Ni kommer vanligtvis att ha mycket fler artiklar än ett traditionellt lager, och det kan variera vilken av dem som har störst efterfrågan. Ni kommer administrera mindre, enskilda ordrar och hantera returer i mycket större utsträckning.


Kort sagt – ett e-handelslager är ofta en klass för sig och med rätt lager och planering finns det mycket ni kan göra för att öka effektiviteten. Vi har här sammanställt några av de viktigaste misstagen ni bör vara medvetna om.


Fel #1: Ni är inte förberedda på plötslig hög efterfrågan

pakker


Efterfrågan på de olika varorna man har i sitt lager kan variera snabbt, då en populär vara ena dagen kan sälja mycket medan nästa dag är det en ny vara som står i fokus. Om ert lager inte är optimerat för ett snabbt flöde av varor kan det leda till stopp om produkten placeras svåråtkomligt. Detta i sin tur innebär att ni istället för att frigöra tid, måste spendera mycket arbetskraft på att plocka och placera om produkterna.

 

Lösning

För att hantera detta är det viktigt att man varje morgon går igenom orderlistan så att man kan upptäcka eventuell ökad efterfrågan av dessa produkter. Därefter kan man antingen flytta dem till en del av lagret där mer effektiv automatisering finns eller helt enkelt skapa ett lättare och mer tillgängligt område där man snabbt kan placera artiklar som förändras i hastighet.

 

Fel #2: Ni är inte förberedda på den snabba tillväxtenhøy-ettersspørsel-icon

E-handel är en snabbt växande marknad och många blir förvånade av hur snabbt de faktiskt måste bygga ut och bygga större. Det kan vara en stor utmaning att balansera den budget som man har tillgänglig och att veta vilken tillväxt samt orderkapacitet ni kommer att ha 3-5 år framåt.

Om ni inte tänker framåt i tiden kommer ni snart nå ett tak för hur mycket ni kan växa. Då blir ert enda alternativ att spendera mer pengar på att bygga ut och expandera, vilket i sin tur ofta sätter stopp för den dagliga aktiviteten på lagret.

 

Lösning

Det är ofta möjligt att avsätta utrymme till att expandera, även om ni till en början inte investerar i all nödvändig utrustning. Om ni är låst till byggnaden som ni har idag finns det möjlighet att köpa nya lösningar, som är bättre på att utnyttja det befintliga utrymmet som finns. Det bästa är att prata med leverantören innan ni bestämmer er för en byggnad/lösning. Alltför ofta tar e-handelsföretagen kontakt först efter att ha valt en lösning på egen hand, vilket inte är optimalt för att kunna bygga ut i framtiden.

 

Fel #3: Det finns ingen genomtänkt plan för returhanteringpakkeretur

När kunden handlar online har de ingen möjlighet att se varan innan de köper den, vilket i sin tur kan öka returerna om varan inte uppfyller köparens krav. Klädbranschen är en av de branscher som märkt av detta och har då fått tänka till kring hantering av returer. Det krävs en bra plan och struktur för att hantera returerna på ett bra och effektivt sätt.

 

Lösning

Ni kan vinna mycket på att uppdatera produktinformationen på hemsidan så att kunden får all information den behöver för att kunna lyckas med sitt köp. Ju mer detaljerad produktinformation det finns, desto mindre är sannolikheten att varan returneras. Har man ett befintligt lager finns möjligheten att ändra flödet av varorna så att de inte blandas lika lätt. Ta gärna kontakt med din leverantör för att se över effektiviseringen av returhanteringen på just ert lager.

 

New call-to-action

Hans Ekström

Hans Ekström

Hans har en bakgrund som civilingenjör och har sedan 2009 arbetat med design av automationssystem för SSI Schäfer, först i USA för att sedan flytta till huvudkontoret i Tyskland och fortsätta med produktutveckling med fokus på livsmedelsindustrin. Sedan 2015 är han återigen bosatt i Dalarna och arbetar med design samt försäljning av automationssystem. Hans tar med sig ett stort intresse för teknik och gillar att tänka utanför de normala ramarna för att hitta passande lösningar baserat på era önskemål och problem.