<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Effektivisera internlogistiken på lagret med AGV

Självkörande truckar kan hjälpa ert lager att följa med på utvecklingen av Industri 4.0.

Vi kanske inte får flygande bilar, men självkörande truckar, eller AGV:er rättare sagt är ett faktum. AGV står för Automated Guided Vehicle och är just nu ett hett ämne att gå ner djupare i. Vad är det då som gör att AGV:er har hamnat högst upp på listor gällande förbättringar i verksamheten?

 

Optimering och effektivisering av internlogisik

Att följa med i utvecklingen av Industri 4.0 är internlogistiken en viktig del i kedjan. Man har genom åren arbetat mycket med effektivisering, optimering samt automatisering av andra processer i verksamheten. Att investera i internlogistiken har då ofta legat sist på listan, men nu börjar detta vända.

För att man ska få en bättre orderhantering samt uppföljning gäller det att överföra det manuella arbetet till ett AGV-system som har rätt typ av systemstöd. Genom analyser av KPI:er finns möjligheten att effektivisera och optimera arbetssätt och processer.

 

Fördjupa er i processen

Något som man behöver gå ner djupare i är att förstå flödena, processen och behovet man har på sitt lager. Genom att göra detta kommer man tillsammans fram till ett systemstöd som förenklar arbetet, och det går att utforma systemstödet för AGV:er på många olika sätt.

Det går att integrera med olika funktioner som t.ex ett befintligt överordnat system (ERP, WMS, MES, WCS etc), men även med digitala signaler såsom tryckknappar och sensorer. Det finns också möjligheter att addera logik i AGV-systemet i form av kontroll av buffertlager (WCS), streckkodsläsning, sekvensering och orderhantering.

 

 

AGV – ett bra val

Trots att en AGV är självkörande är deras system uppbyggda med säkerhetssensorer och säkerhetssystem, vilket betyder att ni kommer att få en säkrare materialhantering och även kunna göra besparingar på skador på omgivningen samt gods.

Då AGV:erna utför de repetitiva arbetsuppgifterna kommer man kunna omplacera personal till andra uppgifter, vilket gör att er verksamhet kan fortsätta växa och ni kommer ha rätt kompetens på rätt plats.

 

ta-kontakt-ssi

Johan Kagerö

Johan Kagerö

Johan jobbar med försäljning av AGV-system och har lång erfarenhet inom detta området. Med sin bakgrund inom systemförsäljning är Johan duktig på att se kundens behov, är lösningsorienterad och sätter alltid kunden i fokus för att bygga en bra kundrelation. SSI Schäfer har en bred produktportfölj vilket gör att Johan kan erbjuda ekonomiska och skräddarsydda intralogistiklösningar från en och samma leverantör.