<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Allt ni behöver veta innan ni flyttar till ett nytt lager

Har ert företag vuxit ur lagret? Grattis! Här är nästa steg.

Det kommer en dag i alla framgångsrika företag, där lagret som funnits med i med och motgång inte längre lyckas hålla jämna steg med varuflödet.

Du kan välja att titta på det med melankoliska ögon eller se det som en fruktansvärt jobbig uppgift att hitta ett nytt och större lager. Men då glömmer du att anledningen till nytt lager bör vara en anledning att fira.

Trots det, innan du öppnar champagnen, finns det några saker du bör göra.

 

1. Lyssna på andra

Nu när man ska riva upp det gamla med utgångspunkten att göra något nytt och bättre, är det viktigt att ha en klar bild av vad ”nytt och bättre faktiskt innebär. Därför bör du göra en djupdykning och samla så mycket information du kan genom att konsultera alla i företaget som kommer beröras. Lagerchefen har helt andra fokusområden är det som ekonomichefen har, och lagerpersonalen kommer definitivt också ha önskningar som man bör lyssna på.

Inte minst är det smart att lyssna på externa experter, som leverantören till din nya lagerlösning. Om ni kommer i kontakt tidigt i planeringsfasen kan du får hjälp med flödet i det nya lagret. De kommer nästan alltid med viktig input som du inte tänkt på själv.

 

2. Tänk långsiktigt

Att flytta lagret behöver inte kosta skjortan men det är nog bra om du räknar med röda siffror när du är mitt i processen. Det är oerhört viktigt att du inte låter stora engångskostnader stå i vägen för större långsiktiga intäkter.

Det är dags att titta på vilka spännande lösningar som finns på marknaden som kan effektivisera ditt lager under många år framöver. Se bara till att de är expanderbara, du vill antagligen växa och bli ännu större med tiden. Även om det till en början verkar billigare att ta med gammal utrustning till det nya lagret, glöm inte bort kostanden för att plocka ner, transportera och återmontera det. Om du dessutom kan sälja utrustningen till hyresvärlden för ett bra pris, vilket kan underlätta för honom att hyra ut som lager igen, blir det mer överkomligt att köpa nytt än vad många fasar för.

 

3. Lyssna på de anställdas oro

Förhoppningsvis har du redan sökt input från andra i företaget, i linje med vårt första råd. Samtidigt är det viktigt att se till att de som inte är direkt involverade i processen också får bra information om vad som händer. Kom ihåg att rykten sprider sig snabbt.

När lagret flyttas betyder det ofta längre resor för många. Det kanske kan vara möjligt att täcka månadskort för att kompensera eller ordna hemmakontor om anställningen tillåter det. Om någon vill ta chansen att söka ett nytt jobb någon annanstans är det en fördel för både dig och dem om det finns tid för att hitta en ersättare.

Inte minst är det viktigt att betona att om du investerar i ett automationslager, så betyder inte det nödvändigtvis att jobb försvinner. Ofta är det en strålande möjlighet att använda befintlig personal effektivare, och därmed också öka produktiviteten, snarare än att minska bemanningen och produktivitetsnivån står på spel.

 

ladda-ner-guide-till-att-flytta-lagret-i-8-steg

Hans Ekström

Hans Ekström

Hans har en bakgrund som civilingenjör och har sedan 2009 arbetat med design av automationssystem för SSI Schäfer, först i USA för att sedan flytta till huvudkontoret i Tyskland och fortsätta med produktutveckling med fokus på livsmedelsindustrin. Sedan 2015 är han återigen bosatt i Dalarna och arbetar med design samt försäljning av automationssystem. Hans tar med sig ett stort intresse för teknik och gillar att tänka utanför de normala ramarna för att hitta passande lösningar baserat på era önskemål och problem.