<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Hur man bäst förbereder lagret för Black Friday

Om ni driver E-handel är Black Friday en årlig utmaning. Det är inte ovanligt att man måste hantera mer än tio gånger så många orderrader som under resten av året, vilket milt uttryckt sätter press på ert lager.

Så vad gör ni för att klara det extra trycket? Skalar ni upp hela lagret under en av årets femtiotvå veckor, eller missar ni hellre stora försäljningsmöjligheter?

 

Den bästa lösningen – skala upp lagret i förväg

Även om det är möjligt att vidta några tillfälliga åtgärder för att lindra trycket under den intensiva perioden i sig, är den bästa lösningen helt klart att planera för allt redan när du designar ditt lager.

Vi rekommenderar alltid våra kunder att beräkna cirka 30 procent mer kapacitet än vad de vanligtvis behöver, när de till exempel köper ett shuttlesystem. Det hjälper inte bara att hantera perioder med extra tryck, som Black Friday, utan det gör också att systemet klarar högre kapacitet när lagerbehovet växer. Precis som när man handlar barnkläder är det klokt att tänka på att användaren kommer att växa.

Det kostar också mindre att betala för de extra 30 procenten när ni installerar det ursprungliga systemet. Att gå tillbaka och göra ändringar blir mycket dyrare.

I själva verket skulle vi gå så långt som att säga att vi aldrig har stött på en kund som har gjort ett misstag genom att överdimensionera sitt system. Underdimensionering är å andra sidan ett mycket vanligt problem – och det kostar pengar.

 

Extra plockpositioner kan vara en rimlig lösning

Ett mycket effektivt sätt att skapa utrymme för ökad genomströmning i lagret är att lägga till fler plockstationer än ni har plockare. Plockpositioner är något av det billigaste ni kan investera i för ert lager, och under normala omständigheter kan en plockare ofta använda flera av dem inom en viss zon. Det här är vad vi kallar en zonplockningslösning.

Inför köpruscher och bra erbjudanden är det enkelt att anställa extra personal för varje enskild plockstation. Om en plockare vanligtvis driver tre plockstationer får du en kapacitet för trefaldig plockning.

Det är inte värre än så!

 

Skapa ett tillfälligt plocktorg

En annan lösning som många använder är att skapa ett så kallat plocktorg. Det förutsätter att du har lite extra golvyta, men utöver det kostar det ingenting.

Ett plocktorg består helt enkelt av hela pallar som placeras på golvet nära förpackningsstationerna, så att varorna blir mer tillgängliga än vanligt – och därmed minskar tiden det tar att plocka.

Det kan också vara en bra lösning om ni har beställt extra kvantiteter av ett föremål ni har erbjudande på och inte har ett buffertlager för att lagra alla extra pallar.

 

Undvik flaskhalsar i varuflödet

Vi har pratat mycket om plockning nu, men glöm inte att det också är viktigt med packning och leverans. Det hjälper inte mycket att lägga in extra skift med plockare för att driva extra plockstationer, om de som packar inte kan hålla jämna steg. Varje del av flödet av varor måste vara jämnt dimensionerade så att inga flaskhalsar uppstår. 

Kom också ihåg att det kan vara en bra idé att planera för lite extra tillfälligt lagringsutrymme vid leverans, om lagerpersonalen jobbar snabbare än bilarna kan hämta varorna.

 

Tänk igenom på vad ni har som erbjudande

Slutligen är det viktigt att poängtera hur viktigt det är att planera för lagret när företaget väljer vilka artiklar ni erbjuder. Kommer de att vara lätta att plocka, eller är de lagrade på ett opraktiskt sätt? Se till att göra det så enkelt som möjligt för lagerpersonalen att hämta dem snabbt. En extra buffertlagring eller en plockruta kan hjälpa till med detta.

Var också förberedd när det kommer till populära specialerbjudanden. Medan bra erbjudanden ger mycket goodwill är det få saker som gör kunder så irriterade att de upptäcker ett bra erbjudande, bara för att få information om att varan är slutsåld. Köp in tillräckligt så ni sedan kan redovisa höga försäljningssiffror.

 

 

ta-kontakt-ssi

Ola Tholin

Ola Tholin

Ola har en gedigen erfarenhet inom automationsförsäljning, KAM och projekthantering hos oss på SSI Schäfer tillhör han säljteamet LS Automation. Ola fokuserar på att skapa förtroende, lära känna sina kunder och bygga relationer. Med sin bakgrund som mekatronikingenjör har han bra förståelse för tekniken och kan på ett enkelt sätt förklara hur en automationslösning hjälper ert företag att förbättra era materialflöden och öka produktiviteten. SSI Schäfer har en bred produktportfölj vilket gör att Ola kan erbjuda ekonomiska och skräddarsydda intralogistiklösningar från en och samma leverantör.