<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Hur man säljer in lagerautomation till chefen

Dags att uppgradera ert lager? Få med chefen genom att prata samma språk.

Du kanske har börjat märka att lagret behöver moderniseras? Automation blir mer och mer populärt och krävs ofta för att kunna hantera ökad försäljning. Om ni som företag vill växa är det viktigt att lagret inte blir en flaskhals.

För vissa kan det vara en utmaning att få med sig chefen. Speciellt om företagets budget inte är så stor och måste man konkurrera med andra utgifter som företaget har - även om de inte är relaterade till lagret.

Lyckligtvis är de flesta chefer lyhörda när man kommer med rätt argument. Det handlar bara om att prata chefens språk.

 

Presentera ROI och konkreta lösningar

Man kan nog helt säkert säga att alla chefer prioriterar ekonomin i första hand. Det ska man inte heller argumentera emot.

Det betyder att oavsett hur spännande automationslösningar det finns på marknaden, så finns det två saker du bör fokusera på när du försöker sälja in dem till chefen: Vad kostar de och hur lång tid tar det innan investeringen lönar sig?

Ju större budget man arbetar med, desto längre tid kan man förvänta sig att avsätta tills man ser ROI. Ta reda på vilken typ av budget som är realistisk och leta efter lösningar som ligger inom rimliga gränser. Kanske har du ursprungligen haft planer på en helautomatiserad lösning, men där en semiautomatisk lagerlösning kan lösa många av era utmaningar till ett mycket mer realistiskt pris.

Dessa anledningar bidrar till att det är smart att kontakta leverantörer i ett tidigt skede. Om du tar upp de utmaningar ni har i lagret samt vilken budget som finns, kan leverantören rekommendera en lösning av rätt storlek – inklusive hur lång tid det tar att tjäna in investeringen. Sen presenterar du hela paketet för chefen. En konkret lösning som denna blir ofta lättare att underteckna.

 

Lär dig hur lagerlösningen sparar pengar åt affärsverksamheten.

Förutom ROI så är det smart att förklara för en chef som tillbringar lite tid på lagret, vad det kostar i pengar idag. Några typiska utmaningar som kan lösas genom automatisering är:

  •         Lagret börjar bli fullt
  •         Ni har höga personal- och lönekostnader
  •         Plocket tar mycket tid och blir en flaskhals
  •         Ni kämpar med returer

Genom att till exempel införa en varu-till-person-lösning så är det möjligt att minska antalet lagerarbetare avsevärt eller öppna kapacitet för att hantera returer (svårt att automatisera). Speciellt om ni jobbar med e-handel är det senare ofta oerhört viktigt. En automationslösning som lagrar varorna tätare eller använder mer av höjden i lokalen kan i sin tur spara dig från att behöva leta efter en större lagerbyggnad.

Genom att presentera dessa argument för chefen tillsammans med föreslagen lösning kommer det att hjälpa henne/ honom med varför man bör investera i lagret.

 

Titta på referenser från företag med liknande lösningar

När du kontaktar leverantörer, fråga då om de löst liknande problem hos andra företag som liknar ert. Be att få referenser som kan visa att lagerlösningen ger det resultat som du är ute efter.

Många leverantörer skryter ofta med sina största leveranser, med kunder med starkt varumärke och högt namnigenkännande. Men om ni är ett mindre företag blir det oftast med övertygande för chefen att titta på lösningar som en liknande spelare har gjort.

 

Paketet som du ska presentera för er chef bör innehålla:

  •         En konkret lagerlösning med förslag till implementering
  •         En realistisk ROI kalkyl
  •         En översiktsplan på vilka utgifter ni kan skära ner på genom att investera i en ny lösning
  •         Referenser på andra företag som lyckats med samma lösning

Om du kan presentera allt detta kommer det bli svårare för chefen att säga nej.

 

New call-to-action

Lotta Ekselius

Lotta Ekselius

Lottas jobbar med försäljning av manuell lagerinredning och lagerautomater. Hon har lång erfarenhet av försäljning och brinner för kundmötet. Hon har mycket energi som hon gärna lägger på kunderna och visar det breda produktutbudet som vi erbjuder!