<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

När lönar det sig att investera i mobila pallställ?

…och vem passar det bäst för?

I ett vanligt lager används ofta mycket av ytan till gångar för lagerpersonalen och truckar. Så länge man är beroende av att någon ska plocka varorna slipper man inte undan att göra plats för dem som jobbar på lagret.

Som ett resultat av det så är de flesta lagren monterade så man har sektioner med pallställ sen en gång för att sedan ha en pallsektion igen. Resultatet blir att man nästan använder lika mycket yta för öppet golv som för förvaring. 

Med mobila pallställ är det annorlunda. Här placeras pallställen på ett system med skenor som ligger i golvet och som kan röra sig när man vill. Det betyder att de är tätt packade tills ni väljer att öppna en gång till den artikeln man behöver. Därmed behöver ni bara tillräckligt utrymme för en gång och kan använda återstående lagringsutrymme för att lagra fler varor.

Resultatet är att ni faktiskt kan öka lagerkapaciteten med över 85%! 

 

Vem passar mobila pallställ bäst för?

Eftersom mobila pallställ bara ger dig tillgång till en ”pallställsgång” i taget, passar systemet bäst för lagring av varor med lägre plockhastighet, där man hämtar hela pallar istället för enskilda varor. På så sätt kan man plocka pallen, köra bort den och komma tillbaka innan systemet har förberett nästa plats.

Detta innebär att mobila pallställ är särskilt fördelaktiga för buffertlagring, till exempel hos större tillverkningsföretag som lagrar mer än de behöver omedelbart. Om ni arbetar i en säsongsbaserad industri kan föremål som är utom säsong förvaras i de mobila pallställen och sedan flyttas till mer plockeffektiva områden vid behov.

Mobila pallställ är också väldigt populära på fryslager, eftersom kvadratmeterpriset för fryslager är högt, och därför blir det desto viktigare att utnyttja ytan på ett bra sätt.

 

Hur installerar man mobila pallställ?

Som nämnts körs de mobila pallställen på skenor i golvet. Bygger man nytt lager så läggs skenorna direkt på grunden och så lägger man golvet efteråt, något som är en smidig och kostnadseffektiv metod. 

Det finns också flera exempel på kunder som förbereder för mobila pallställ när de bygger nytt. De installerar skenorna i golvet i förväg, men väntar med att investera i mobila pallställ tills behovet för mer kapacitet dyker upp.

Det är också möjligt att installera skenorna i ditt nuvarande lager. Rälsen måste antingen fräsas mot golvet eller installeras direkt på befintligt golv. Oavsett metod så kräver installationen ett rakt golv så vissa justeringar får man räkna med. Även om detta är en kostsammare och mer tidskrävande metod än nybyggnation är det ändå ofta en stor besparing jämfört med att behöva utvidga eller flytta.

 

Ska ni investera i mobila pallställ?

Mobila pallställ passar er som:

  • Har lite utrymme men som inte vill flytta.
  • Ska bygga nytt eller flytta och som vill säkra hög lagringskapacitet i framtiden
  • Hämtar ut hela pallar åt gången
  • Har eget buffertlager
  • Har temperaturkänsliga varor, alltså fryslager

 

 

Mobila pallställ

 

Lotta Ekselius

Lotta Ekselius

Lottas jobbar med försäljning av manuell lagerinredning och lagerautomater. Hon har lång erfarenhet av försäljning och brinner för kundmötet. Hon har mycket energi som hon gärna lägger på kunderna och visar det breda produktutbudet som vi erbjuder!