<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Räkna ut vad ni kan spara genom att semi-automatisera ert lager

ROI-kalkylator

SSI Schäfers nya ROI-kalkylator är det bästa stället att börja när ni ska välja rätt lösning för ert lager.


Om ni huvudsakligen har manuellt arbete i ert lager idag, så kanske det är dags att semi-automatisera vissa processer. En del företag är många gånger osäkra på om det skulle bli fördelaktigt att komma igång med semi- automatisering, eller om de istället ska anställa fler lagerarbetare.

Svaret beror naturligtvis helt på varje företags och kunds situation, och ju mer information ni har om ert lager, desto lättare är det att ge ett bättre svar. Om ni har en fil med all masterdata är det möjligt att beräkna exakta besparingar och effektivitetsvinster. Om lagret drivs runt på ”penna, papper och muskelmassa”, kan det vara något svårare. 

För att göra det lite enklare att få en uppskattning, även utan mycket data att gå på, har vi därför skapat vår egen ROI-kalkylator. Den ger ett grovt utkast till vad ni kan spara på olika lösningar.

Så här fungerar SSI Schäfers ROI-kalkylator

ROI-kalkylatorn är en del av vårt eSCALER-koncept, utformat för att hjälpa företag att komma igång med semi-automatisering. Vi har utformat eSCALER för att vara ett mer kostnadseffektivt och flexibelt alternativ till de färdiga paketlösningarna som finns. På så sätt kan ni investera på en nivå som passar er och skräddarsy lösningen efter era behov.

ROI-kalkylatorn är enkel att använda. Allt man behöver göra är att skriva in hur många lageroperatörer ni har idag och hur många utgående ordrar ni har per år. Kalkylatorn kommer sedan att föreslå en av tre nivåer, tillsammans med en uppskattning av hur många kronor ni kommer att spara, hur mycket er plockkapacitet kommer att öka och hur många fler lokationer ni kommer att uppnå.

ROI-kalkylator


Kalkylatorn kommer att visa vilket steg och nivå som passar er bäst, men ni kan även se de andra stegen och jämföra. Observera att uträkningarna är en utgångspunkt. Vill ni att vi hjälper er räkna utefter era unika siffror, då rekommenderar vi att ni tar med resultat ni fick och kontaktar oss så ser vi över om något behöver justeras.

Testa er fram med antalet operatörer och plocklinjer

För att testa olika lösningar, prova gärna att ändra antalet lageroperatörer och utgående order från vad ni har idag. Arbetskostnader är en av de största utgifterna för många, och semi-automatisering innebär ofta att man kan hålla arbetskostnaderna nere samtidigt som man skalar upp. Testa att justera antalet utgående ordrar i kalkylatorn och se hur högt ni kan gå samtidigt som ni fortfarande sparar pengar genom att investera i semi-automation.

Observera också att vi har inkluderat ett separat fält för lokationer. Det beror på att det inte bara är orderrader per timme som ökar med eSCALER, utan också hur mycket man får plats med. Lagerautomater, flow racks och conveyorbanor är några av de smarta lösningarna här. Det är inte heller ovanligt att kunna vänta ett tag med flytten av ert lager, genom att investera i lösningar som bättre utnyttjar det utrymme ni redan har.

Testa ROI-kalkylatorn och ta kontakt med oss för att lära mer om vad som kan passa just er bäst!

ta-kontakt-ssi

 

Malin Ågren

Malin Ågren

Vill ni ha hjälp med ert lager? Kontakta mig så hjälper jag er vidare!