<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Statusen på Coops nya automatiserade logistikcenter från SSI Schäfer

I oktober 2020 meddelade Coop, en av de ledande livsmedelskedjorna i Sverige, och SSI Schäfer, en av världens ledande leverantör av modulära lager- och logistiklösningar, startpunkten för sitt långsiktiga samarbete.


Vi har pratat med Mats Tornard, Project Manager of Strategic Supply Chain på Coop, för att sammanfatta den aktuella framgången med det pågående projektet av deras automatiserade logistikcenter. I slutet av 2021 publicerade vi en artikel om vårat samarbete och våra gemensamma värderingar när det gäller kvalitet, hållbarhet och status på den lösningsinstallation som då precis hade startat. Nu är det dags att se över statusen med de senaste resultaten vi har uppnått tillsammans hittills. Trots alla utmaningar och förändringar har 2022 varit ett händelserikt år för det största automationsprojektet i Europa. Den globala krisen, svårigheter i leveranskedjan och bristen på stål lyckades inte hålla tillbaka Coops lösningsförverkligande. Om vi tittar på den ursprungliga planen följer alla större aktiviteter schemat utan störningar eller förseningar.

"Vi har haft en mycket positiv upplevelse med alla våra partners hittills. Trots det utmanande året 2022 förbereds både byggnaden av tredje part och lösningen av SSI Schäfer enligt realiseringsplanen", berättar Mats Tornard.

En lösning som går att utöka

De senaste åren har varit knepiga när det gäller att planera för framtiden, eftersom beteendevanorna förändrats avsevärt. Under projektförverkligandet uppdaterade Coop indata, analyserade det och kom fram till att volymerna vid överlämningsdatum kommer att nå 2027 års planerade volymer. Det betyder att både branschens och Coops tillväxt har överträffat de djärvaste förväntningarna. Även om volymökning utan tvekan är bra nyheter, kommer det med konsekvenserna av lösningsrevision och designändringar. 

"Under lösningens realiseringsfas granskade vi data och kom fram till att Coop kommer att behöva mer fokus på palletering och avpallatering för att hantera de ökade volymerna i framtiden. Vi är nöjda med lösningen från SSI Schäfer eftersom den möjliggör att utöka systemet när som helst, även mitt under byggnationen. I dagens dynamiska värld är det precis vad vi behöver”, fortsätter Mats.

Vad är färdigställt hittills: installation av systemet

När vi pratar om gemensamma värderingar är det första vi kommer att tänka på: hållbarhet och ergonomiska arbetsmiljöer. Dessa var kärnpunkterna för Coop i designfasen: att nå hög effektivitet utan att kompromissa med de viktiga aspekterna.

Varor kommer att anlända med järnväg direkt till lagret för att minimera CO2-avtrycket och upprätthålla ett miljövänligt tillvägagångssätt. Godsmottagningen är utrustad med ett transportsystem för lastpallar, som redan är färdigställt och nu testkörs. Två High-Bay-Warehouse, ett för torra och ett för kylda varor har monterats tillsammans med pallkranar som förflyttar lastpallarna in och ut ur ställaget.

När man fyller på plockbufferten från HBW skickas laspallar till depalleteringen, där gods på pall bryts ner till kartonger som sedan lagras in i skyttellösningen. Detta område tillsammans med palleteringsområdet där robotar bygger upp kundspecifika pallar har båda blivit utbyggda med fler robotar för att få högre kapacitet under pågående installation. Transportbanden inom båda dessa områden är färdigställda för ungefär hälften av alla robotar.

3D-MATRIX-lösningen® från SSI Schäfer är avsedd att fungera som en buffert för kartonger. Lagringsplatserna drivs av SSI Flexi-skyttlar, som ansvarar för lagring, lastning och hämtning. Buffertlagret har också utökats och är för närvarande ett pågående arbete. Den del som är helt klar här är installationen av hissarna. Efter att kartonger behövs för ordrar kommer SSI Flexi-skyttlarna att transportera dessa till palleteringsstationen där robotar bygger upp varje butikspall baserat på bland annat butikens layout för att även göra upppackningen i butik enklare.

Färdiga butikspallar levereras till utskeppningsbufferten och konsolideras med övrigt gods tillhörande samma kund och lastbilsrutt. En av utskeppningsbuffertarna är i slutskedet av att färdigställas och redo att snart tas i bruk, de övriga är fortfarande under installation.

Coop SE Warenausgang_ret

Europas största automationsprojekt är svårt att missa

2022 är ett viktigt år för Coop och dess partners. Coop tilldelades den gemensamma förstaplatsen i Årets logistiketablering 2022! Coops nya varuterminal i Kjula, Eskilstuna, imponerade på juryn med sin stora satsning på tågbunden dagligvarulogistik och att terminalen kommer att vara högt automatiserad.

Coops nya lager är utrustat med SSI Schäfers automatiserade lösningar och som hjälper till att nå 95% av alla plockprocesser med automatisering. Huvudfokus för den nya interna logistikdesignen var ergonomisk arbetsmiljö och hållbarhet. Coop, SSI Schäfer och andra samarbetspartners som är involverade i projektet besökte prisutdelningen för att ta emot diplom och blommor.

– Alla de nominerade presenterade fantastiska projekt. Vi var väldigt glada över att få vara med bland de nominerade, och var hedrade över att få ta emot priset, sa Mats Tornard direkt efter prisutdelningen. 

Projektet har även uppmärksammats för Coops hållbara initiativ till både det dagliga arbetet och det nya lagret. För att bidra till att ytterligare minska CO2-avtrycket kommer Coop att ha solceller på taket. Panelerna beräknas producera ungefär en tredjedel av den energi som anläggningen kommer att behöva årligen. Med hänsyn till dessa och andra företags miljöaktiviteter utsågs Coop till Sveriges mest hållbara varumärke i Europas största varumärkesundersökning om hållbarhet – "Sustainable Brand Index 2021". Coop fick ett hållbarhetscertifikat för den nya vauterminalen på silver-nivån. Det innebär att det nya lagret uppmärksammats för sin miljövänliga byggnadskonstruktion och även en hälsosam och ergonomisk arbetsmiljö för de anställda.

Coop och SSI Schäfer skapar fler jobb

Varje dag hanteras, formas och skickas tusentals paket till slutkunden. En sådan imponerande byggnad med en helautomatisk lösning behöver kvalificerade personer för att övervaka och kontrollera. För att säkerställa optimal drift av systemet söker SSI Schäfer nya kollegor till sitt team som är intresserade av att arbeta med automation och robotar.

"Nästan två år in i processen är vi glada att kunna berätta att det nya logistikcentret söker medarbetare och är redo att utbilda och utveckla nya specialister inom framtidens yrke. Totalt söker vi 79 tekniker för att stödja en smidig och avbrottsfri verksamhet", berättar Mats.

SSI Schäfer och Coop är i behov av kvalificerade medarbetare, och det är stor konkurrens om dem. Istället för att tumma på kvaliteten bestämde man sig för att det är dags att vara en del av den föränderliga miljön. Därför initierade och gick företagen ihop för att utveckla utbildningen tillsammans med Yrkeshögskolan SKY, en av de största leverantörerna av yreksutbildningar i Sverige. För att utbilda och utveckla nya specialister.

En av de största fördelarna med utbildningsprogrammet är att alla lärare har branscherfarenhet. De arbetar dagligen inom branschen och kan dela med sig av de senaste nyheterna, trenderna och teknikerna med eleverna. Med den drivkraften, ambitionen och framgången under inlärningsprocessen är det möjligt att landa arbetstillfällen redan före examen.

De utexaminerade kan arbeta som automationstekniker inom både lagerhantering och installations- och service av industrirobotar, PLC-tekniker, robottekniker och underhålls- eller utvecklingstekniker.

För att läsa mer och ansöka till programmet, Tekniker – Intelligent Industry and Warehouse, görs detta via deras hemsida www.skys.se.

Coop SE RobotarCoop SE Bodenbahn_ret

 

Malin Ågren

Malin Ågren

Vill ni ha hjälp med ert lager? Kontakta mig så hjälper jag er vidare!