<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Därför använder Dormy Golf lagerautomater från SSI Schäfer

Dormy Golf har varit ett känt namn för golfentusiaster i över 25 år. De började som en liten golfbutik 1994 och har nu elva butiker runt om i Sverige.

Dessutom har de blivit stora online och började med e-handeln redan runt millennieskiftet. Företaget har 160 anställda och omsätter 800 miljoner kronor per år.

SSI Schäfer har haft nöjet att leverera lagerinredning till Dormy Golf i snart 10 år och ansvarar för allt från pallställ och hyllor till plockstationer. Nyligen har vi även levererat och installerat fyra nya stora lagerautomater hos dem.

 

Stor ökning av golf och e-handel under 2020

Staffan Gibson är centrallagerchef på Dormy Golf och säger att år 2020 var ett lönsamt år för dem:

– Pandemin är självklart inte bra, men när det gäller intäkter har vi sett bra resultat. Golfen ökade redan, men vi märker att människor har haft mer tid, inte rest så mycket och spenderat pengar på fritidsaktiviteter hemma.

E-handeln ställer stora krav på lagret och då är det viktigt att välja rätt lösningar som kompletterar varuflödet. Dormy Golf valde att minska trycket på centrallagret genom att köpa fyra stycken lagerautomater – Logimat.

 

Dormy Golf använder lagerautomater från SSI Schäfer

Lagerautomater sparar plats för de mindre artiklarna på lagret

– Vi insåg att vi var tvungna att ta in många artiklar på ett litet utrymme och då var det bättre att bygga i höjd för att inte ta upp för mycket golvyta. Detta tillsammans med att vi ville effektivisera plockningen var den största anledningen till att vi köpte lagerautomater, säger Staffan Gibson.

Då en lagerautomat är bäst lämpad för mindre föremål har Dormy valt att förvara större produkter som golfklubbor och bagar i manuella hyllställ medan GPS, klockor och kläder lagras i lagerautomaterna.

– Det har blivit effektivare och vi får ut fler ordrar. Vi har hittat ett bra sätt för oss att packa och vi har fått ett bra cirkulärt flöde vid in- och utleveranser. Arbetssättet vi har känns harmoniskt och platsmässigt klarar vi oss ett tag till, säger Staffan Gibson.

 

Dormy Golf använder lagerautomater från SSI Schäfer

 

Ett gott råd till andra som funderar på att investera i lagerautomater

Funderar man på att investera i lagerautomater på sitt lager är ett tips från Staffan Gibson att man noggrant funderar över vilka artiklar som ska finnas i lagerautomaten, utöver storleken:

– Om du är bekymrad över både utrymme och effektivitet, är det viktigt att veta produktens omsättningshastighet. Behåll de högfrekventa A-produkterna på pall och placera mellanfrekventa produkter i lagerautomaten. Då behöver du inte fylla på och plocka en och en, eller två och två hela tiden.

Han betonar också att utan lagerautomater hade de inte haft plats för de andra, mest högfrekventa produkterna utan att deras lager skulle bli för trångt.

Om samarbetet med SSI Schäfer har han bara lovord att säga:

– Vi får alltid den hjälp vi behöver och de håller vad de lovar. De har bra leveranstider, tydlig information och bra hjälp med installation. Det blir alltid bra, oavsett typ av beställning.

 

New call-to-action

Lotta Ekselius

Lotta Ekselius

Lottas jobbar med försäljning av manuell lagerinredning och lagerautomater. Hon har lång erfarenhet av försäljning och brinner för kundmötet. Hon har mycket energi som hon gärna lägger på kunderna och visar det breda produktutbudet som vi erbjuder!