<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

Få automationssystemet att fungera som det är tänkt

När det gäller flödet av varor i ett automatiskt lager kan små problem ofta skapa ringar på vattnet.

Tyvärr händer detta lite för ofta: Ni har infört ett nytt, helautomatiskt lagringssystem och är redo för varuflödet att fungera smidigt. Men så fungerar det inte som förväntat, något sätter stopp för varuflödet.

När vi besöker lagret för att ta reda på vad som har gått fel finns det några problem som är återkommande. I den här artikeln kommer vi att prata lite om de vanligaste.

 

Problem med varor och pallar

För att ett automatiseringssystem ska fungera optimalt är ni också beroende av att varorna det ska hantera är så enhetliga som möjligt. Robotik innebär att ni får en extremt jämn godshantering, men maskinen kommer inte att upptäcka om något är annorlunda. Allt kommer att hanteras lika - med de konsekvenser det medför.

Detta gör pallarnas kvalitet viktigare. Detta betyder att ni helst vill ha pallar som är rankade med A-kvalitet, eventuellt kanske B-kvalitet. Går ni ner på C nivå på pallarna, är de ofta svaga, ha sprickor eller liknande, och blir snabbt skeva och ojämna.

I ett automatiskt system lagras pallarna tätt och små förskjutningar kan därmed skapa stora problem, om inte tillräckligt utrymme har beräknats mellan dem.

Om ni har varor som är packade i mycket plast kan det också vara problematiskt för ett automatiseringssystem. Lös plast kan snabbt utlösa sensorer som stoppar hela systemet, eftersom sensorn inte har något sätt att veta vad som utlöste det. I värsta fall kan plasten fastna och välta hela pallen ner från conveyorbanan om den är tillräckligt lätt.

Det är inte heller ovanligt att etiketterna är av för låg kvalitet, så att systemet inte kan skanna dem - vilket i sin tur leder till förseningar.

Se därför till att säga ifrån tidigt till din leverantör vad systemet ska klara av så att inte dålig pallkvalitet förstör ett helt automationssystem av hög kvalitet.

 

Läs mer: Därfor använder Dormy Golf lagerautomater från SSI Schäfer

 

Mänskliga faktorn

Det är lätt att tänka att så snart ni har installerat ett automationssystem kommer saker att gå av sig själva. Men det är inte nödvändigtvis lättare att arbeta i ett automatiskt lager - det kräver att ni fokuserar på andra saker.

Här är ni beroende av att er lagerpersonal håller huvudet på skaft. Vi har skräckexempel där de som är ansvariga för att skanna varor har kunnat se att saker inte har varit som de borde vara, men trodde att så länge skanningen går igenom så ligger problemet någon annanstans. Saker som lätt kunde ha snappats upp, har gått igenom systemet och skapar problem längre fram – vilket gör det svårare att hitta det problematiska föremålet.

Vi har upplevt att kunderna har valt att rangordna sina leverantörer från A - C, precis som Europal gör med pallar. Det innebär att de som konstant levererar hög kvalitet kan leverera själva och allt kan vara igång igen på bara 45 minuter. De som är lite si så där måste gå igenom en manuell kvalitetskontroll innan de laddas in i systemet. Detta motiverar leverantören att förbättra kvalitén på leveranserna, då det sparar mycket tid vid själva leveransen.

 

Läs mer: PostNord TPL får 40 % fler orderrader i timmen med lagerautomater

 

Problem med mjukvara och inställningar

Det sista vanliga alternativet är att systemet upplevs att det inte fungerar tillräckligt snabbt. Detta är ofta lite svårt att upptäcka, eftersom det handlar om små tidstjuvar som gradvis ökar och fördröjer varuflödet.

Typiska exempel här kan vara en lång responstid från att skannern skannar en pall tills den kommer i kontakt med kundens databas eller om systemet är inställt för att packa varor en extra plastrunda. Det kanske bara tar några sekunder extra, men det räcker för att man inte kan tar emot leverans i den tid som är planerad.

Det kan också vara så att hela flödet av varor stannar om ett fel upptäcks, istället för att det felaktiga godset vidarebefordras till en felhanteringsstation, medan resten av kön fortsätter. Ibland saknar mindre spelare en sådan felhanteringsstation, eftersom det kostar extra, men de mest erfarna vet att det ger dem vinst på lång sikt - det tar dock lite längre tid att se ROI.

 

Läs mer: Hur man säljer in lagerautomation till chefen

 

Planera för högre effektivitet än nödvändigt

Vi kan avsluta med ett sista råd, som är att bygga ditt system för att hantera 10 procent snabbare flöde av varor än du faktiskt behöver. På så sätt betyder små förseningar att du fortfarande kan leverera i tid.

Om ni sen lyckas optimera ert varuflöde och ni faktiskt kan leverera 110 procent, konsekvent. Då har du inte längre samma tidsbackup, men i gengäld får du ännu högre produktivitet - något du kan dra nytta av.

 

Läs mer: Varför investerar så många småföretag i lagerautomater?

 

New call-to-action

Lotta Ekselius

Lotta Ekselius

Lottas jobbar med försäljning av manuell lagerinredning och lagerautomater. Hon har lång erfarenhet av försäljning och brinner för kundmötet. Hon har mycket energi som hon gärna lägger på kunderna och visar det breda produktutbudet som vi erbjuder!