<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2134113&amp;fmt=gif">

SSI Schäfer automatiserar Mathems nya logistikanläggning i Larsboda

Den kraftiga tillväxten för Mathem inom e-handel med dagligvaror fortsätter. Etableringen av en ny logistikanläggning i Larsboda, söder om Stockholm, är en viktig pusselbit för fortsatt expansion. En minst lika viktig pusselbit är den specialdesignade automationslösningen från SSI Schäfer.

Mathem etablerades redan 2007 som en matbutik på Internet och har sedan dess sett en enorm expansion med fler och fler återkommande kunder. I dagsläget bedrivs verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö samt dess närområden.

 

E-handel av dagligvaror är en spännande bransch där vi sett en hög tillväxt över stora delar av världen, inte minst under det senaste året.

Läs mer: E-handel: Gör ni någon av dessa 3 fel på ditt lager?

Med ett kunderbjudande som ständigt utvecklas och förändras krävs en hög grad av flexibilitet. Lösningen måste även möta kundernas krav på ökad och snabbare tillgänglighet vilket varit en av de stora drivkrafterna under projektet.

- E-handel av dagligvaror är en spännande bransch där vi sett en hög tillväxt över stora delar av världen, inte minst under det senaste året. Mathem är ett mycket viktigt projekt för oss på SSI Schäfer. Det visar tydligt att vi är i absolut framkant när det gäller effektiviseringar i ett marknadssegment som vi ser fortsätter växa. Att få vara med och bidra och hjälpa Mathem nå sina mål känns fantastiskt roligt, säger Hans Ekström, Solution Design Manager Automation på SSI Schäfer.

Med Mathems projekt profilerar SSI Schäfer sig ännu starkare inom e-handel av dagligvaror. Ett område som ställer högre krav på automationslösning än typisk e-handel inom detaljhandeln på grund av större ordrar och högre kapacitet. SSI Schäfer har sedan tidigare stor erfarenhet inom automation för food retail med flera stora projekt i Sverige och Norge samt övriga världen, både för butikspåfyllnad och e-handelslager.

 

E-handel: Ett område som ställer högre krav på automationslösning än typisk e-handel inom detaljhandeln på grund av större ordrar och högre kapacitet.

Läs mer:

 

- Det gläder mig att affären äntligen är i hamn. Vi har på kort tid, och i nära samarbete med SSI Schäfer, hittat en lösning som ger förutsättningar att fortsätta vår fantastiska tillväxtresa samt att nå våra uppsatta lönsamhetsmål. Varje dag måste tiotusentals artiklar, i valfri kombination, plockas och levereras till våra kunder med så kort ledtid som möjligt. Lösningen vi sökte skall även erbjuda våra medarbetare logistiksveriges bästa arbetsmiljö! Vi har kommit en lång väg och fattat många viktiga beslut och nu börjar det verkliga arbetet att uppnå detta, säger Henrik Peitz, COO på Mathem.

Installationsarbetet påbörjas i höst och målet är att ta anläggningen i drift under andra halvan av 2022.

Läs mer: Hur man säljer in lagerautomation till chefen

Kontaktperson:
Hans Ekström – Solution Design Manager Automation
Telefonnummer: +46 73-630 4387
Mail: hans.ekstroem@ssi-schaefer.com

New call-to-action

Hans Ekström

Hans Ekström

Hans har en bakgrund som civilingenjör och har sedan 2009 arbetat med design av automationssystem för SSI Schäfer, först i USA för att sedan flytta till huvudkontoret i Tyskland och fortsätta med produktutveckling med fokus på livsmedelsindustrin. Sedan 2015 är han återigen bosatt i Dalarna och arbetar med design samt försäljning av automationssystem. Hans tar med sig ett stort intresse för teknik och gillar att tänka utanför de normala ramarna för att hitta passande lösningar baserat på era önskemål och problem.